AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n

113,79Indre værdi
1,27Afkast i dag
8,67Afkast år til dato
114,05 / 113,50Din købskurs/salgskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen er aktivt forvaltet og har en målsætning om at skabe et absolut, attraktivt og langsigtet afkast.

Afdelingen investerer primært i globale aktier ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties fremtidige afkast.
Afdelingen investerer primært i andele, der er optaget til handel på et reguleret marked eller som handles på et andet marked, der er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union (EU). Såfremt markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem af EU, skal markedet være medlem af Federation of European Exchanges eller medlem af World Federation of Exchanges, godkendt af Finanstilsynet eller separat godkendt af bestyrelsen, jf. bilag 1 til vedtægterne.

Afdelingen har et investeringsunivers bestående af store globale aktier.

Aktierne i afdelingens portefølje udvælges på baggrund af AI Alpha Labs AI-models specifikke forventninger til den enkelte akties fremtidige afkast.
Porteføljen vil bestå af 30-70 aktier.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR"). Afdelingen inddrager således ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.

Aktieklassen er udloddende.

Aktieklassens valuta er DKK. Fondens referencevaluta er DKK.

Påtænkt detailinvestor
Anbefaling: Denne andelsklasse er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning12,02
Aktier, Industri18,34
Aktier, Teknologi51,19
Aktier, Cyklisk forbrug5,16
Aktier, Kommunikation10,99
Kontanter2,31

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er forsinket med 30 dage.

Top 10 positioner

Navn Isin %
-

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeGlobale aktier
FondskodeDK0062612644
BørsnoteretJa
Startdato15-11-2023
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeJa
InvesteringsrådgiverAI Alpha Lab ApS
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,01 %
Andre løbende Omkostninger1,45 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,25 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,25 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast