Fairrente, kl f

101,1Indre værdi
-Afkast i dag
-Afkast år til dato
101,1 / 101,1Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer primært i et bredt udsnit af likvide korte danske stats- og realkreditobligationer.

Målet med afdelingen er først og fremmest at tilbyde et afkast, der mindst svarer til afkastet på korte obligationer, hvilket ofte er højere end bankernes indlånsrente.

Afdelingen har desuden fokus på:
-Høj grad af likviditet og derved ingen binding
-Lave omkostninger

Afdelingen tilstræber at levere et stabilt afkast med relativt få risici.

Det samlede risikomål, beregnet som den optionsjusterede varighed, tilstræbes ikke at overstige 0,5 år, og den gennemsnitlige løbetid på obligationerne må maksimalt være 1,5 år.

Link til handel via Fundmarket:
Køb via Fundmarket

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Sammensætning sektorer

Område %

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
-

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeObligationsafdeling
OmrådeKorte obligationer
FondskodeDK0062840278
BørsnoteretNej
Startdato15-04-2024
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeJa
InvesteringsrådgiverTordenskjold Invest ApS
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeModificeret enkeltpris
Typisk investeringshorisont1 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,01 %
Andre løbende omkostninger0,25 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,05 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,05 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast