NewDeal Invest, kl n

130,6Indre værdi
-0,41Afkast i dag
11,85Afkast år til dato
130,3 / 130,9Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingens investeringsstrategi er at foretage investering i børsnoterede aktier i udenlandske selskaber, som har en markedsværdi på mindst DKK 500 mio., og hvor værdien af de langsigtede vækstmuligheder efter Selskabets vurdering er højere end den aktuelle aktiekurs tilsiger.

Afdelingen vil investere på tværs af geografi og sektorer i selskaber, der vokser hurtigere end markedet generelt ved at operere i områder, som strukturelt vokser. Det vil sige områder, som vokser mere end økonomien som helhed, uanset om konjunkturerne går op eller ned. Afdelingen vil have en fokuseret portefølje af aktier.

Afdelingen følger en investeringsstrategi om absolut afkast.

Investeringsstilen henvender sig til investorer med en høj risikoprofil og langsigtet investeringshorisont.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR"). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Industri2,28
Aktier, Materialer1,73
Aktier, Teknologi54,35
Aktier, Cyklisk forbrug7,88
Aktier, Transporttjenester0,85
Aktier, Finans3,17
Aktier, Forbrugsvarer0,43
Aktier, Kommunikation0,45
Kontanter28,86

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
LIKVDKKLIKVDKK5,08
LIKVEURLIKVEUR2,54
Hims Hers Health IncUS43300010602,30
MercadoLibre RgUS58733R10231,80
HelloFresh BrDE000A1614081,67
Coinbase Glb Rg-AUS19260Q10761,55
Cardlytics RgUS14161W10531,50
Tesla RgUS88160R10141,48
Sea Sp ADR-AUS81141R10051,44
Micron Technolog RgUS59511210381,37

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeGlobale Aktier
FondskodeDK0062499810
BørsnoteretJa
Startdato25-09-2023
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeJa
InvesteringsrådgiverNDIIR ApS
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,05 %
Andre løbende omkostninger1,49 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,25 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,25 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast