Panorama Invest, kl n

107,3Indre værdi
-1,29Afkast i dag
4,17Afkast år til dato
107,0 / 107,5Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen er aktivt forvaltet og har en målsætning om at skabe et absolut, attraktivt og langsigtet afkast for investorerne.

Afdelingen investerer i globale aktier ud fra specifikke forventninger tilden enkelte akties afkast.

Afdelingen kan desuden investere i obligationer udstedt eller garanteret af et EU/EØS-land, disse landes offentlige myndigheder eller supranationale myndigheder, i danske realkreditobligationer samt i amerikanske statsobligationer. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v., herunder i ETF’er baseret på råvarer og ædelmetaller.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR"). Afdelingen inddrager således ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.

Afdelingen investerer som langsigtede ejere i kvalitetsselskaber i udviklede markeder, så længe de er væsentligt undervurderede. Når et selskabs aktiekurs nærmer sig et konservativt estimat af fundamental værdi, sælger afdelingen og geninvesterer provenuet plus gevinsten i nye undervurderede kvalitetsselskaber eller midlertidigt i statsobligationer. Gevinsterne forventes løbende at skabe en højere kapitalbase for den fremtidige forrentning og det skaber det høje langsigtede afkast – også kaldet compounding.

Afdelingen følger en investeringsstrategi om absolut afkast.

Investeringsstilen henvender sig til investorer med en middel til høj risikoprofil og langsigtet investeringshorisont.

Afdelingen er akkumulerende.

Aktieklassens valuta er DKK. Fondens referencevaluta er DKK.

Sammensætning sektorer

Område %

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
-

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeBlandet afdeling
OmrådeBlandede Balanceret
FondskodeDK0062612727
BørsnoteretJa
Startdato15-11-2023
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverPanorama Invest ApS
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,05 %
Andre løbende omkostninger-
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,25 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,25 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast