VÆLG FORDELING

Placering af opsparing

I forbindelse med oprettelsen skal du udfylde en indkøbsseddel, dvs. vælge en procentvis fordeling af investeringsforeninger, som dine indbetalinger skal fordeles imellem.

Du kan på et senere tidspunkt ændre fordelingen, og efterhånden som de enkelte investeringsbeviser udvikler sig forskelligt i værdi, kan du rebalancere investeringskontoen, så fordelingen kommer tilbage til fordelingen på indkøbssedlen.