18. marts 2024

Ændring i forventet udbyttesats for regnskabsåret 2023 for afdelinger under Investeringsforeningen PortfolioManager

I forlængelse af nyhed offentliggjort den 25. januar 2024 vedr. forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2023 for foreningens udloddende afdelinger/andelsklasser skal det oplyses, at der er en ændring i det forventede udbytte for regnskabsåret 2023 for følgende afdeling/andelsklasse:

Forventet udbytte i DKK pr. andel i afdeling/andelsklasse er nu:
Optimal – Danske Aktier, klasse kontoførende: 19,30
Snowball Invest, kl n: 12,10

De anførte tal for 2023 er fortsat alene foreløbige og ureviderede og kan således ændre sig, indtil det er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 25. april 2024 i forbindelse med godkendelse af foreningens årsrapport.