8. juli 2024

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager, afdeling Optimal – Danske Aktier KL

Investeringsforeningen PortfolioManager har d.d. den 8. juli 2024 afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag, som blev fremlagt på generalforsamlingen:
– Fusion af afdeling Optimal – Danske Aktier KL og afdeling Optimal – Danske Aktier Akk., med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget, der blev enstemmigt vedtaget. Ændringen afventer Finanstilsynets godkendelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Nina Trolle Boldt, adm. direktør
Fundmarket A/S