30. januar 2024

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager, Afdeling Optimal Globale Aktier – Kapitalindkomst

Den 29. januar 2024 kl. 16.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager, Afdeling Optimal Globale Aktier – Kapitalindkomst i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at afdeling Optimal Globale Aktier – Kapitalindkomst ændrede investeringsområde og herved ophører med at være et feederinstitut.

Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.

Det på generalforsamlingen vedtagne vil blive anmeldt til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.