25. april 2024

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager

Investeringsforeningen PortfolioManager har i dag den 25. april 2024 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år taget til efterretning og årsrapporten for 2023, herunder de foreslåede udbytter og bestyrelsesmedlemmernes honorar, blev enstemmigt godkendt. Udlodningen udbetales til investorerne den xx.

På generalforsamlingen blev Torben Knappe, Thomas Einfeldt og Jacob Buss genvalgt til bestyrelsen og konstituerede sig efterfølgende med Torben Knappe som formand og Thomas Einfeldt som næstformand.

Herefter blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisor.

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag, som blev fremlagt på generalforsamlingen:

– Fusion af afdeling Petersen & Partners Grønne Obligationer II og afdeling Petersen & Partners Grønne Obligationer KL, med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

– Ændring af afdelingsbeskrivelsen for afdeling Snowball Invest KL i § 6 således, at afdelingen fremover bliver akkumulerende i stedet for udloddende samt navneændring til Snowball Invest Akk. KL.

Generalforsamlingen tilsluttede sig alle forslagene, der blev enstemmigt vedtaget. Ændringerne afventer Finanstilsynets godkendelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Nina Trolle Boldt
Fundmarket A/S