27. marts 2024

Investeringsforeningen PortfolioManager – Årsrapport 2023

Foreningens bestyrelse har behandlet og godkendt årsrapporten for 2023 for Investeringsforeningen PortfolioManager.

Årsrapporten vil blive indstillet til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 25. april 2024.

Læs årsrapport her

Med venlig hilsen
Fundmarket A/S