3. april 2023

Investeringsforeningen PortfolioManager – Årsrapport

Foreningens bestyrelse har behandlet og godkendt årsrapporten for 2022 for Investeringsforeningen PortfolioManager.

Årsrapporten vil blive indstillet til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2023.

Læs årsrapport her

Med venlig hilsen
Fundmarket A/S