2. januar 2024

Investeringsforeningen PortfolioManager – Finanskalender 2024

Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2024:

27. marts 2024 Offentliggørelse af årsrapport for 2023.

25. april 2024 Afholdelse af ordinær generalforsamling.

23. august 2024 Offentliggørelse af halvårsrapport for 2024.