17. april 2024

Investeringsforeningen PortfolioManager – forslag om fusion af afdeling Optimal – Danske Aktier KL og Optimal – Danske Aktier Akk.

Bestyrelsen for foreningen har udarbejdet og underskrevet fælles fusionsplan og -redegørelse med henblik på forslag om fusion af afdeling Optimal – Danske Aktier KL (SE-nr. 40 11 34 36) og afdeling Optimal – Danske Aktier Akk. (nystiftet afdeling), begge under Investeringsforeningen PortfolioManager (CVR-nr. 39 77 84 32), med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

Forslaget vil blive fremsat på en ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager den 8. juli 2024.

Fusionen er betinget af, at den vedtages af investorerne i den ophørende afdeling på den ordinære generalforsamling. Fusionen er endvidere betinget af Finanstilsynets godkendelse af den nystiftede afdeling og af fusionen.

Læs fusionsplan og -redegørelse her

Bilag 1. Forslag til opdaterede vedtægter

Bilag 2. Kreditorerklæring for Optimal – Danske Aktier KL

Bilag 3. Seneste årsrapport for foreningen samt seneste halvårsrapport.