4. marts 2024

Investeringsforeningen PortfolioManager – forslag om fusion af afdeling Petersen & Partners Grønne Obligationer og Petersen & Partners Grønne Obligationer II

Bestyrelsen for foreningen har udarbejdet og underskrevet fælles fusionsplan og -redegørelse med henblik på forslag om fusion af afdeling Petersen & Partners Grønne Obligationer II (SE-nr. 44 16 43 61) og afdeling Petersen & Partners Grønne Obligationer (SE-nr. 44 16 44 26), begge under Investeringsforeningen PortfolioManager (CVR-nr. 39 77 84 32), med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

Forslaget vil blive fremsat på den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager den 25. april 2024.
Fusionen er betinget af, at den vedtages af investorerne i den ophørende afdeling på den ordinære generalforsamling. Fusionen er endvidere betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Læs fusionsplan og redegørelse her

Bilag 1. Forslag til opdaterede vedtægter

Bilag 2. Kreditorerklæring for Petersen & Partners Grønne Obligationer II

Bilag 3. Seneste årsrapport for ophørende afdeling samt seneste årsrapport for fortsættende afdeling