25. januar 2024

Investeringsforeningen PortfolioManager – forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2023

Nedenfor har vi angivet de forventede udbytter for foreningens udloddende afdelinger/andelsklasser for regnskabsåret 2023.

Det understreges, at de anførte tal for 2023 alene er foreløbige og ureviderede og således kan ændre sig, indtil udbytterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 25. april 2024 i forbindelse med godkendelse af foreningens årsrapport.

Udbytterne vil fragå kursen i afdelingerne/andelsklasserne den 26. april 2024 og indsættes på investorernes respektive konti den 30. april 2024.

Forventet udbytte i DKK pr. andel i afdeling/andelsklasse:
Optimal – Danske Aktier, klasse kontoførende: 12,40
Snowball Invest, kl n: 0,00
Horizon3 Innovation, kl n: 1,10
NewDeal Invest, kl n: 0,00
Petersen & Partners Sustainable World KL: 3,80
AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n: 0,00