30. marts 2023

Investeringsforeningen PortfolioManager – fusionsdokumenter

Forslag om fusion af afdelingerne Optimal – Alternative Investeringer KL og Optimal – Globale Aktier KL, begge under Investeringsforeningen PortfolioManager

Bestyrelsen har udarbejdet fælles fusionsplan og -redegørelse vedrørende fusion af afdeling Optimal – Alternative Investeringer KL (SE-nr. 40 11 34 28) og afdeling Optimal – Globale Aktier KL (SE-nr. 40 11 34 52) begge under Investeringsforeningen PortfolioManager med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

Forslaget bliver fremsat på den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager den 27. april 2023. Fusionen er betinget af, at den vedtages af investorerne i den ophørende afdeling på den ordinære generalforsamling. Fusionen er endvidere betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Læs fusionsplan og redegørelse her

Bilag 1. Vedtægter

Bilag 2. Kreditorerklæring Optimal Alternative investeringer KL

Bilag 3. Årsrapport

Med venlig hilsen


Fundmarket A/S


Nina Trolle Boldt