11. januar 2023

Investeringsforeningen PortfolioManager – opdateret prospekt

Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggør hermed opdateret prospekt for foreningen. Prospektet er gældende fra dags dato.

Der er foretaget opdateringer i prospektet som følge af ikrafttræden af reglerne i PRIIP-forordningen, herunder:


– Begrebet ’Central Investorinformation’ er erstattet med ’Central Information’, forkortet ”CI-dokument”.
– Afsnittet ’Risikoklassificering’ er blevet opdateret.
– Bilag 2 om ’Omkostninger’ er erstattet med et opdateret bilag.

Derudover er der tre afdelinger, som ændrer SFDR-kategori:


– Optimal – Balance Mix KL
– Optimal – Globale Aktier KL
– Optimal – Globale Aktier Kapitalindkomst

Der er derfor tilføjet nyt SFDR-bilag for hver af afdelingerne.

Prospektet findes på foreningens hjemmeside www.portfoliomanager.dk

Ajourførte CI-dokumenter kan desuden findes på hjemmesiden.

Med venlig hilsen


Fundmarket A/S

Nina Trolle Boldt
Adm. direktør

Læs børsmeddelelsen her