15. april 2024

Opdateret prospekt for Fairrente KL i Investeringsforeningen PortfolioManager

Prospektet samt PRIIP-dokumenter for afdelingen/andelsklasserne er blevet offentliggjort/opdateret ifm. idriftsættelse af afdelingen.

Ændringer i prospektet vedrører alene nævnte afdeling/andelsklasser.