4. juni 2024

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager, afdeling Markettimer Invest KL

Kapitalforeningen PortfolioManager har i dag den 4. juni 2024 afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om likvidation af afdeling Markettimer Invest KL, samt valg af likvidator, med et kvalificeret flertal, jf. vedtægternes § 17, stk. 2.

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 2, med et kvalificeret flertal, jf. vedtægternes § 17, stk. 2. så det fremgår af vedtægternes
§ 6, stk. 2, at afdelingen samt tilhørende andelsklasse er under likvidation.

Dirigenten vil anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt Statstidende.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Nina Trolle Boldt, adm. direktør
Fundmarket A/S