27. december 2023

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager, Afdeling Realkreditobligationer KL i likvidation

Den 27. december 2023 kl. 09.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Likvidator havde stillet følgende forslag:


a) Godkendelse af likvidationsregnskab for Afdelingen samt tilhørende andelsklasse og udlodning af likvidationsprovenu
b) Likvidation af Afdelingen samt tilhørende andelsklasse
c) Decharge til likvidator for Afdelingen samt tilhørende andelsklasse
d) Bemyndigelse til dirigenten med fuld substitutionsret til at anmelde det på den ekstraordinære generalforsamling vedtagne.

Generalforsamlingen tilsluttede sig alle forslagene.