25. september 2023

Forløb af ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. september 2023 i Kapitalforeningen PortfolioManager

Kapitalforeningen PortfolioManager har i dag den 25. september 2023 afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om likvidation af afdeling Realkreditobligationer KL, samt valg af likvidator, med et kvalificeret flertal, jf. vedtægternes § 17, stk. 2.

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 3, med et kvalificeret flertal, jf. vedtægternes § 17, stk. 2. så det fremgår af vedtægternes § 6, stk. 3, at afdelingen samt tilhørende andelsklasse er under likvidation.

Dirigenten vil anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt Statstidende.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Nina Trolle Boldt

Fundmarket A/S