25. april 2024

Forløb af ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager

Kapitalforeningen PortfolioManager har i dag den 25. april 2024 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år taget til efterretning og årsrapporten for 2023, herunder bestyrelsesmedlemmernes honorar, blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2024 blev desuden godkendt.

På generalforsamlingen blev Torben Knappe, Thomas Einfeldt og Jacob Buss genvalgt til bestyrelsen og konstituerede sig efterfølgende med Torben Knappe som formand og Thomas Einfeldt som næstformand.

Herefter blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisor.

Der var ikke fremkommet nogen forslag fra hverken bestyrelsen eller investorerne.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Nina Trolle Boldt
Fundmarket A/S