27. april 2023

Forløb af ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager

Kapitalforeningen PortfolioManager har i dag den 27. april 2023 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år taget til efterretning og årsrapporten for 2022, herunder bestyrelsesmedlemmernes honorar, blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2023 blev desuden godkendt.

På generalforsamlingen blev Torben Knappe, Thomas Einfeldt og Jacob Buss genvalgt til bestyrelsen og konstituerede sig efterfølgende med Torben Knappe som formand og Thomas Einfeldt som næstformand.

På generalforsamlingen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisor.

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag, som blev fremlagt på generalforsamlingen:

– Ændring af vedtægterne, så der gives mulighed for at afholde elektroniske generalforsamlinger.

Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget, der blev enstemmigt vedtaget.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Nina Trolle Boldt
Fundmarket A/S