21. maj 2024

Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager, Afdeling Markettimer Invest KL

Det skal hermed meddeles, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager, CVR-nr. 40 72 24 83, Afdeling Markettimer Invest KL.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 4. juni 2024 kl. 09.00 på Agern Allé 24, 2970 Hørsholm

Indkaldelse med dagsorden er vedhæftet.

Læs indkaldelse med dagsorden her

Med venlig hilsen
Fundmarket A/S