11. december 2023

Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager, Afdeling Realkreditobligationer KL i likvidation

Det skal hermed meddeles, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager, CVR-nr. 40 72 24 83, Afdeling Realkreditobligationer KL i likvidation.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 27. december 2023 kl. 09.00 på Agern Allé 24, 2970 Hørsholm.

Indkaldelse med dagsorden er vedhæftet.

Læs indkaldelse med dagsorden her

Med venlig hilsen
Fundmarket A/S