Markettimer Invest, kl f i likvidation

75,4Indre værdi
-Afkast i dag
-2,47Afkast år til dato
75,4 / 75,4Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen har indgået en licensaftale med Markettimer Invest ApS om brug af algoritmen, MTCI Momentum Algorithm.

Afdelingen investerer fortrinsvis i amerikanske aktier på basis af algoritmen, der udvælger aktier i de største og mest likvide børsnoterede selskaber i USA inden for S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene.

Foreningens forvalter, Fundmarket A/S, træffer på baggrund af algoritmen beslutning om investering af Afdelingens midler.

Strategien handles på kvartalsbasis og udvælger en gruppe af aktier (ofte mellem 30-45 virksomheder), der udviser det højeste "momentum". Det er en ren long-only handelsstrategi, hvor handel foregår ved eller tæt på åbningen af hvert kvartal. Strategien indebærer, at man hvert kvartal tager aktierne i hvert indeks og lister/rangerer dem efter 3 forskellige definitioner af kursmomentum. Derefter udvælges top 10-virsomheder (for S&P 500) og top 5-virksomheder (for Nasdaq 100) fra hver af disse lister og vægter dem baseret på antallet af gange, de vises på alle lister. Den endelige samlede liste kan bestå af en gruppe af aktier (ofte mellem 30-45 aktier), men har ofte dubletter og indeholder i gennemsnit 30-35 værdipapirer. Derefter købes den resulterende liste over værdipapirer med den foreslåede vægtning og holder i 3 måneder. Herefter gentages processen.

Afdelingen anvender alene afledte finansielle instrumenter til afdækning af valutakursrisici, hvilket er den eneste form for gearing, der kan opstå i Afdelingen.

Risk-off Algoritmen reducerer risikoen i Afdelingen ved dagligt at kontrollere en række makroøkonomiske dataelementer for at konstatere, om Afdelingen skal investere i risikoaktiver (dvs. de udvalgte S&P 500- og Nasdaq 100-aktier), eller om Afdelingen bør flytte til mere sikre aktiver i form af kontantbeholdning og/eller obligationsbaserede ETF’er for at fjerne mere risikofyldte aktiver i tilfælde af markedsnedgang.

Når Afdelingen afgiver et såkaldt risk off-signal, lukkes Afdelingens aktiepositioner som udgangspunkt. Algoritmen vil i denne situation angive, om Afdelingen på et givet tidspunkt skal forblive i kontanter og/eller obligationsbaserede ETF’er eller investere i S&P 500- og Nasdaq 100-aktier.

Afdelingen henvender sig udelukkende til semi- og professionelle investorer.

Minimuminvestering er 750.000kr.

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Medicinal4,51
Aktier, Teknologi57,86
Aktier, Andet13,80
Aktier, Forbrugsvarer9,14
Aktier, Kommunikation4,46
Kontanter10,23

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
CrwdStrik Hldg Rg-AUS22788C10537,25
Intel RgUS45814010016,07
Pinduoduo Sp ADS-AUS72230410285,54
NRG Energy RgUS62937750854,55
Advanced Micro D RgUS00790310784,24
Fastenal RgUS31190010444,15
Qualcomm RgUS74752510364,05
CSX RgUS12640810353,73
Zscaler RgUS98980G10223,01
Walgreens Boots RgUS93142710842,88

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeHedgeafdeling
OmrådeAktier Globale
FondskodeDK0062264180
BørsnoteretNej
Startdato17-08-2022
Afdeling underKapitalforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
LicensgiverMarkettimer Invest ApS
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeModificeret enkeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeAIF
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,26 %
Andre løbende omkostninger2,24 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)-
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)-
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer 15,00 DKK

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast