Investeringsfond

Markettimer Invest

Markettimer Invest KL investerer efter den investeringsfilosofi, der kaldes ”momentuminvestering”. Det betyder, at der i Markettimer handles med aktier, der allerede er steget, og hvor trenden tyder på, at de store investorer i markedet har valgt at købe op i aktien.

Investeringsstrategien for Markettimer Invest er baseret på algoritmer, således at de investeringsvalg, der træffes, er 100% regelstyrede.
Metoderne hos Markettimer er testet over de sidste 25 år gennem alle typer markeder for at sikre, at strategien er solid og performer i alle slag markeder.

Om afdeling Markettimer Invest

Afdelingen har indgået en licensaftale med Markettimer Invest ApS om brug af algoritmen, MTCI Momentum Algorithm.

Afdelingen investerer fortrinsvis i amerikanske aktier på basis af algoritmen, der udvælger aktier i de største og mest likvide børsnoterede selskaber i USA inden for S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene.

Foreningens forvalter, Fundmarket A/S, træffer på baggrund af algoritmen beslutning om investering af Afdelingens midler.

Strategien handles på kvartalsbasis og udvælger en gruppe af aktier (ofte mellem 30-45 virksomheder), der udviser det højeste “momentum”. Det er en ren long-only handelsstrategi, hvor handel foregår ved eller tæt på åbningen af hvert kvartal. Strategien indebærer, at man hvert kvartal tager aktierne i hvert indeks og lister/rangerer dem efter 3 forskellige definitioner af kursmomentum. Derefter udvælges top 10-virsomheder (for S&P 500) og top 5-virksomheder (for Nasdaq 100) fra hver af disse lister og vægter dem baseret på antallet af gange, de vises på alle lister. Den endelige samlede liste kan bestå af en gruppe af aktier (ofte mellem 30-45 aktier), men har ofte dubletter og indeholder i gennemsnit 30-35 værdipapirer. Derefter købes den resulterende liste over værdipapirer med den foreslåede vægtning og holder i 3 måneder. Herefter gentages processen.

Afdelingen anvender alene afledte finansielle instrumenter til afdækning af valutakursrisici, hvilket er den eneste form for gearing, der kan opstå i Afdelingen.

Risk-off
Algoritmen reducerer risikoen i Afdelingen ved dagligt at kontrollere en række makroøkonomiske dataelementer for at konstatere, om Afdelingen skal investere i risikoaktiver (dvs. de udvalgte S&P 500- og Nasdaq 100-aktier), eller om Afdelingen bør flytte til mere sikre aktiver i form af kontantbeholdning og/eller obligationsbaserede ETF’er for at fjerne mere risikofyldte aktiver i tilfælde af markedsnedgang.

Når Afdelingen afgiver et såkaldt risk off-signal, lukkes Afdelingens aktiepositioner som udgangspunkt. Algoritmen vil i denne situation angive, om Afdelingen på et givet tidspunkt skal forblive i kontanter og/eller obligationsbaserede ETF’er eller investere i S&P 500- og Nasdaq 100-aktier.

Central Investorinformation Markettimer Invest, kl f