Investeringsfond

Markettimer Invest

Markettimer Invest KL investerer efter den investeringsfilosofi, der kaldes ”momentuminvestering”. Det betyder, at der handles med aktier, der allerede er steget, og hvor trenden tyder på, at de store investorer i markedet har valgt at købe op i aktien.

Investeringsstrategien er baseret på algoritmer, således at de investeringsvalg, der træffes, er 100% regelstyrede.
Metoderne hos Markettimer er testet over de sidste 25 år gennem alle typer markeder for at sikre, at strategien er solid og performer i alle slag markeder.

Om afdeling Markettimer Invest

Afdelingen investerer fortrinsvis i amerikanske aktier på basis af algoritmen, MTCI Momentum Algorithm, der udvælger aktier i de største og mest likvide børsnoterede selskaber i USA inden for S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene.

Strategien handles på kvartalsbasis og udvælger en gruppe af aktier (ofte mellem 30-45 virksomheder), der udviser det højeste “momentum”. Det er en ren long-only handelsstrategi, hvor handel foregår ved eller tæt på åbningen af hvert kvartal. Strategien indebærer, at man hvert kvartal tager aktierne i hvert indeks og lister/rangerer dem efter 3 forskellige definitioner af kursmomentum. Derefter udvælges top 10-virsomheder (for S&P 500) og top 5-virksomheder (for Nasdaq 100) fra hver af disse lister og vægter dem baseret på antallet af gange, de vises på alle lister. Den endelige samlede liste kan bestå af en gruppe af aktier (ofte mellem 30-45 aktier), men har ofte dubletter og indeholder i gennemsnit 30-35 værdipapirer. Derefter købes den resulterende liste over værdipapirer med den foreslåede vægtning og holder i 3 måneder. Herefter gentages processen. Afdelingen anvender afledte finansielle instrumenter til afdækning af valutakursrisici.