22. december 2021

Investeringsforeningen PortfolioManager udbyder Afdeling Snowball Invest, kl n i tegning

Investeringsforeningen PortfolioManager udbyder Snowball Invest, kl n i tegning den 23. december 2021.

Tegningsperioden løber fra den 23. december 2021 til den 17. januar 2022. Efter udgangen af tegningsperioden vil andelsklassen søges optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.

For yderligere information om afdelingens investeringsstrategi kan Snowball Capital ApS kontaktes på: admin@snowballcapital.dk eller telefon: 28 92 99 48.

Central investorinformation_Snowball Invest_kl n_22122021

Fællesprospekt – Investeringsforeningen PortfolioManager- 2021-12-22 (tegningsprospekt) – WEB