15. april 2020

Ny investeringsmulighed: Hammers Fonde

Vi byder velkommen til de to “Hammers Fonde” med Nikolaj Holdt Mikkelsen som Kapitalforvalter.

Se Investeringsforeningen PortfolioManager’s hjemmeside (portfoliomanager.dk) for yderligere oplysninger.