ØU Invest Balance, kl n

103,5Indre værdi
-0,70Afkast i dag
6,56Afkast år til dato
103,3 / 103,8Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingens investeringsstrategi er baseret på handler i Økonomisk Ugebrevs Portefølje, hvor køb og salg i porteføljen så vidt muligt afspejles i afdelingen, dog tilpasset placeringsreglerne for UCITS-fonde. Afdelingen er forvaltet med en aktiv strategi. Økonomisk Ugebrev udsender aktietips til en bred skare af læsere og ud fra disse aktietips fører Økonomisk Ugebrev en portefølje.

Investeringsuniverset i Økonomisk Ugebrevs portefølje består primært af danske aktier og UCITS-godkendte ETF’er. Porteføljen er fastsat ud fra likviditet i de enkelte aktier. Disse er løbende blevet justeret ud fra givne markedsforhold og de kan fortsat justeres.

Investeringsstrategien i porteføljen identificerer skift i det økonomiske miljø og markedets risikoappetit. I stigende aktiemarkeder tager porteføljen høj risiko og tilstræber at klare sig bedre end eller på niveau med det generelle danske aktiemarked. I faldende aktiemarkeder tages der risiko af porteføljen for at undgå kurstab. Dette gøres med henblik på at få en stærk performance over en længere årrække.

Strategien bygger på to grundelementer: 1. En forsigtig balanceret samlet aktierisiko, som er tilpasset det aktuelle marked. 2. En stockpick-tilgang, hvori enkeltaktier analyseres grundigt ud fra ca. 25 forskellige vurderingsvinkler.

I perioder med faldende aktiemarkeder, kan aktieandelen i afdelingen i perioder reduceres. Der kan i disse perioder købes ikke gearede ETF’er i andre aktivklasser med henblik på at reducere kurstabene. Muligheden anvendes som et forsikringselement, som giver mulighed for kursgevinster i faldende aktiemarkeder.

Strategien har fokus på absolut afkast. Afdelingen har intet benchmark. Målet for en afdeling uden benchmark er at opnå et afkast svarende til afkastet for det relevante marked under hensyntagen til afdelingernes risiko.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning2,95
Aktier, Medicinal15,62
Aktier, Industri23,80
Aktier, Teknologi14,29
Aktier, Transporttjenester2,33
Aktier, Finans9,11
Aktier, Forbrugsvarer10,19
Exchange traded funds (ETF)6,48
Kontanter15,23

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
Likvid etc.LIKVDKK11,83
NKT RgDK00102876638,50
Novonesis BDK00603360148,24
Netcompan Grp Br/RgDK00609529197,45
GN Store NordDK00102726326,45
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETFLU02921062416,14
Mul Ly SP500FER ACLU08324354645,42
Novo Nord Br/Rg-BDK00624983334,90
Carlsberg BDK00101817594,80
Pandora RgDK00602526904,79

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeBlandet afdeling
OmrådeBlandede Balanceret
FondskodeDK0061680352
BørsnoteretJa
Startdato15-02-2022
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverØkonomisk Ugebrev A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,01 %
Andre løbende omkostninger1,49 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,25 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,25 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast