Medarbejdere

Jan Ahlberg

– It-ansvarlig, partner og stifter

Jan er ingeniør af uddannelse og sind. Han drives af at udfordre de etablerede tankegange andre tager for givet. Jan så en mulighed i at nytænke den måde vi investerer på således, at investeringsprocessen bliver billigere og lettere. Han stiftede Fundmarket A/S i 2016, hvor han dagligt sikrer fortsat udvikling og vedligeholdelse af de IT-systemer som Fundmarket benytter. Jan har i tre årtier været direktør i AG-Informatik A/S, hvor han har udviklet førende backoffice systemer til danske investeringsforeninger og løst forskelligartede opgaver for næsten alle investeringsforeninger i Danmark.

Christina Larsen

– Administrerende direktør

Christina kommer med stor erfaring fra investeringsforeninger og kapitalforeninger, hvor hun tidligere har været med til at etablere et IFS / FAIF, samt virket som CFO. Christina har tidligere været hos Alfred Berg, Formuepleje, Maj Invest og Quenti Asset Management.

En mærkesag for Christina er at videreudvikle Fundmarket til at være den enkelte opspareres foretrukne platform.

Peter Dinesen

– Udviklingsdirektør, partner

Peter har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af de IT-systemer, som Fundmarket anvender, hvor han ligeledes supporterer og plejer kundekontakterne. Peter har været i Fundmarket fra begyndelsen, og har en lang historik med Jan Ahlberg fra AG-Informatik A/S. Han har derudover erfaring fra WM-data og Simcorp.

Peter er ligeledes ansvarlig for at procedurer ifm. at forhindre hvidvask overholdes.

Peter Stegler

– Fund manager

Peter har det daglige ansvar for administration af kapital- og investeringsforeninger som inkluderer prisstillelse, overholdelse af lovrammer og handel. Peter har tidligere arbejdet i Danske Bank, Bankinvest og Formuepleje, hvor han har betjent de fleste funktioner indenfor investering og investeringsforeninger.

Peter er endvidere ansvarlig for kommunikation på Fundmarket.dk

Lars Bang Hansen

– Risk manager

Lars har ansvaret for den operationelle drift af kapital- og investeringsforeninger, især ift. de risikomæssige og juridiske anliggender. I det daglige værdiansættelser han afdelinger på Fundmarket.dk, foretager handler og har daglig kontakt til kunder, samarbejdspartnere og banker. Lars har bred erfaring fra blandt andet Alfred Berg og Formuepleje.

Christian Bendix Mau

– Jurist

Christian er ansat som Jurist med ansvaret for corporate governance og regulatoriske forhold.
Dertil deltager Christian, på vegne af Fundmarket A/S, i Finans Danmark udvalgene for jura og bæredygtige investering, hvor han aktivt vil være med til, at sætte rammerne for investeringsbranchen.
Christian kommer med praktisk erfaring fra Max Sibbern A/S og A.P. Møller Mærsk.

Jørgen Jepsen

– Bogholder og regnskabsansvarlig

Jørgen har været bogholder og regnskabsansvarlig i Fundmarket A/S siden februar 2019. Jørgen fører også regnskab for AG-Informatik.

Tobias Kløjgaard

– Investment Controller

Tobias er ansat til at varetage regnskabfunktioner, samt deltagelse i den operationelle drift af kapital- og investeringsforeninger. Tobias har erfaring fra HSH Nordbank, Nykredit, Nordea, Danske Bank og PenSam med mange forskellige funktioner indenfor i regnskab i relation til investeringer og investeringsforeninger.

Eksterne

Charlotte Katzmann

– Udvikler

Charlotte er ekstern tilknyttet udvikler som er med til at opgradere, forbedre og videreudvikle på fundmarket platformen.

Charlotte Møller

– Compliancefunktion

Charlotte er ekstern tilknyttet advokat og er med til at sikre, at alle forretningsgange i Fundmarket lever op til myndighedernes krav.