Medarbejdere

Jan Ahlberg

– Partner og stifter

Jan er ingeniør af uddannelse og sind. Han drives af at udfordre de etablerede tankegange andre tager for givet. Jan så en mulighed i at nytænke den måde vi investerer på således, at investeringsprocessen bliver billigere og lettere. Han stiftede Fundmarket A/S i 2016, hvor han dagligt sikrer fortsat udvikling og vedligeholdelse af de IT-systemer som Fundmarket benytter. Jan har i tre årtier været direktør i AG-Informatik A/S, hvor han har udviklet førende backoffice systemer til danske investeringsforeninger og løst forskelligartede opgaver for næsten alle investeringsforeninger i Danmark.

Christina Larsen

– Administrerende direktør

Christina kommer stor erfaring fra investeringsforeninger og kapitalforeninger, hvor tidligere været med til at etablere et IFS / FAIF, samt virket som CFO. Christina har tidligere været hos Alfred Berg, Formuepleje, Maj Invest og Quenti Asset Management.

En mærkesag for Christina er at videreudvikle Fundmarket til at være den enkelte opsparres foretrukne platform.

Peter Dinesen

– Partner og udviklingsdirektør

Peter har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af de IT-systemer, som Fundmarket anvender, hvor han ligeledes supporterer og plejer kundekontakterne. Peter har været i Fundmarket fra begyndelsen, og har en lang historik med Jan Ahlberg fra AG-Informatik A/S. Han har derudover erfaring fra WM-data og Simcorp.

Peter er ligeledes ansvarlig for at procedurer ifm. at forhindre hvidvask overholdes…hvilket måske forklarer solbrillerne.

Lars Bang Hansen

– Risk manager

Lars har ansvaret for den operationelle drift af kapital- og investeringsforeninger, især ift. de risikomæssige og juridiske anliggender.I det daglige værdiansættelser han afdelinger på Fundmarket.dk, foretager handler og har daglig kontakt til kunder, samarbejdspartnere og banker. Lars har bred erfaring fra blandt andet Alfred Berg og Formuepleje.

Peter Stegler

– Fund manager og kommunikationsansvarlig

Peter har det daglige ansvar for administration af kapital- og investeringsforeninger som inkluderer prisstillelse, overholdelse af lovrammer og handel. Peter har tidligere arbejdet i Danske Bank, Bankinvest og Formuepleje, hvor han har betjent de fleste funktioner indenfor investering og investeringsforeninger.

Peter er endvidere ansvarlig for kommunikation på Fundmarket.dk

Jørgen Jepsen

– Bogholder og regnskabsansvarlig

Jørgen har været bogfører og regnskabsansvarlig i Fundmarket A/S siden februar 2019. Jørgen bogfører også for AG-Informatik.

Eksterne

Charlotte Møller

– Compliance ansvarlig

Charlotte er ekstern tilknyttet advokat og er med til at sikre, at alle forretningsgange i Fundmarket lever op til myndighedernes krav.