Optimal - Danske Aktier kl f

151,68Indre værdi
0,90Afkast i dag
4,43Afkast år til dato
151,68 / 151,68Din købskurs/salgskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.

Afdelingen investerer sin samlede formue i danske aktier noteret på Nasdaq Copenhagen.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.

Afdelingen investerer fortrinsvist i C25-selskaberne, dog kan der investeres i øvrige danske værdipapirer, når målsætningen om langsigtet afkast, risiko og sikkerhed overholdes.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning12,14
Aktier, Medicinal22,02
Aktier, Industri15,80
Aktier, Teknologi6,80
Aktier, Transporttjenester14,64
Aktier, Finans9,22
Aktier, Forbrugsvarer11,84
Kontanter7,53

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er forsinket med 30 dage.

Top 10 positioner

Navn Isin %
Novo Nord Br/Rg-BDK00624983339,76
Likvid etc.LIKVDKK8,21
DSVDK00600795317,73
Vestas Wind SystemsDK00615399217,14
GenmabDK00102722025,80
Novozymes BDK00603360145,76
Carlsberg BDK00101817594,57
Coloplast BDK00604485954,49
Pandora RgDK00602526904,46
Orsted RgDK00600949284,35

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeAktier Danmark
FondskodeDK0061538790
BørsnoteretNej
Startdato08-02-2019
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeJa
InvesteringsrådgiverOptimal Invest Fondsmæglerskab A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeModificeret enkeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger-
Andre løbende Omkostninger0,39 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,20 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,20 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast