Optimal - Danske Aktier kl f

138,7Indre værdi
-1,04Afkast i dag
9,71Afkast år til dato
138,7 / 138,7Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen har skiftet skattemæssig status pr. 1. januar 2024 til lagerbeskattet. Statusskiftet har betydning for private investorer allerede i 2023 (rubrik 61 på årsopgørelsen). Afdelingen udbetaler udbytte sidste gang efter generalforsamlingen den 25. april 2024.

Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.

Afdelingen investerer sin samlede formue i danske aktier noteret på Nasdaq Copenhagen.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.

Afdelingen investerer fortrinsvist i C25-selskaberne, dog kan der investeres i øvrige danske værdipapirer, når målsætningen om langsigtet afkast, risiko og sikkerhed overholdes.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning12,68
Aktier, Medicinal22,11
Aktier, Industri16,08
Aktier, Teknologi7,52
Aktier, Transporttjenester15,34
Aktier, Finans9,51
Aktier, Forbrugsvarer11,86
Kontanter4,90

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
Novo Nord Br/Rg-BDK00624983339,67
DSVDK00600795318,45
Vestas Wind SystemsDK00615399218,01
Novonesis BDK00603360146,86
GenmabDK00102722026,79
Carlsberg BDK00101817594,85
Orsted RgDK00600949284,83
Pandora RgDK00602526904,74
Coloplast BDK00604485954,29
Danske BankDK00102744144,19

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeAktier Danmark
FondskodeDK0061538790
BørsnoteretNej
Startdato08-02-2019
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverOptimal Invest Fondsmæglerskab A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeModificeret enkeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger-
Andre løbende omkostninger0,39 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,20 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,20 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast