Petersen & Partners Sustainable World KL

130,8Indre værdi
-0,54Afkast i dag
3,54Afkast år til dato
130,5 / 131,1Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen har som mål at skabe et stabilt langsigtet afkast, der er højere end afkastet på verdensindekset ved at investere i selskaber med positive bæredygtighedskarakteristika til en risiko på niveau med verdensindekset.

Afdelingen investerer fortrinsvis i globale aktier eller aktiebaserede værdipapirer og følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi. Den aktive strategi betyder, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra sammenligningsgrundlaget, og at afkastet kan blive både højere eller lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlaget.

Afdelingen har fokus på at investere i langsigtede attraktive aktier – typisk omkring 30-50 selskaber, hvor bæredygtighed har en betydelig rolle i udvælgelsen og evalueringen.Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis.

Afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark) er MSCI ACWI, målt i DKK.

Afdelingen forvaltes aktivt og anvender et benchmark til aktivfordeling, risikomåling og sammenligningsformål. Investeringsforvalteren har fuld handlefrihed med hensyn til sammensætningen af afdelingens portefølje, omend benchmarkets elementer generelt er repræsentative for afdelingens portefølje. Afdelingen følger dog ikke benchmarket, og kan investere i instrumenter, der ikke indgår i benchmarket. I hvor høj grad sammensætningen af afdelingens portefølje adskiller sig fra benchmarket, vil variere over tid, og afdelingens resultater kan afvige betydeligt fra benchmarkets.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR).

Afdelingen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika og sikrer god ledelsespraksis igennem inklusion, screening og eksklusion. Yderligere information herom fremgår af afdelingens prospekt, herunder SFDR-bilag.

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning18,37
Aktier, Medicinal18,10
Aktier, Teknologi23,14
Aktier, Finans18,41
Aktier, Kommunikation19,13
Kontanter2,85

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
Live Oak Banksha RgUS53803X10543,41
SalMar RgNO00103109563,41
Proctor and GambleUS74271810913,36
Northland Pwr RgCA66651110023,35
Badger Meter RgUS05652510813,32
NVIDIA RgUS67066G10403,30
Tetra Tech RgUS88162G10313,29
Bellway RgGB00009049863,29
Signify RgNL00118213923,26
Dexcom RgUS25213110743,26

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeAktier Globale
FondskodeDK0061294634
BørsnoteretJa
Startdato09-09-2020
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeJa
PorteføljeforvalterPetersen & Partners Investment Management A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont4 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 8

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,13 %
Andre løbende omkostninger0,88 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,25 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,25 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast