FOR SAMARBEJDSPARTNERE

Er du uafhængig investeringsrådgiver?

Som investeringsrådgiver kan du benytte Fundmarket.dk til dine kunder. Fundmarket gør det nemt for dig som investeringsrådgiver at indsamle de nødvendige data om dine kunder, som skal bruges til rådgivning af og rapportering til dine kunder.

Normalt er det kundens pengeinstitut, som opbevarer data om kundens investeringsprofil og -historik. Sådan er det ikke hos Fundmarket. Når kunder investerer gennem Fundmarket.dk, ligger oplysningerne hos Fundmarket, som er en løsning uden om pengeinstitutterne.

På Fundmarket.dk findes der også en løsning, hvor vi månedsvist opkræver dit honorar for dig direkte hos kunden.

På Fundmarket.dk har kunden mulighed for at give sin investeringsrådgiver kigge-adgang til sin investering. Desuden har kunden mulighed for at give investeringsrådgiveren adgang til ændringer af indkøbsliste samt til at danne omlægninger.

Fundmarket har valgt at understøtte uvildige investeringsrådgivere med en særlig applikation, som er gratis at bruge, og som hjælper rådgiveren med at sammensætte, overvåge og vedligeholde kundens portefølje, og at danne kunderapporter gennem et internt mailsystem.

Fundmarket foretager kundekendskabsprocedure og hvidvask kontrol og indberetter skattemæssige oplysninger til Skattestyrelsen for kunderne.

Vil du høre mere om mulighederne, kan du kontakte Fundmarket A/S på kontakt@fundmarket.dk eller tlf. 38 42 21 42